[bcn-pm] Enviar email quan acaba un procés

Albert Vilella avilella at gmail.com
Mon Jan 3 07:49:31 CST 2005


Hola,

Estic buscant un mòdul per poder enviar un email, per exemple, per
sendmail, quan hagi acabat un procés en batch (en una màquina linux).

És a dir:

S'executa un procés en background, i quan s'acaba, s'envia un email a
una adreça de correu concreta.

M'interessaria que no tingués massa dependències, per això suposo que la
millor opció seria fer-ho per sendmail enlloc de dependre de les
capacitats d'un servidor smtp.

Alguna recomanació?

Atentament,

    Albert.More information about the Barcelona-pm mailing list