[bcn-pm] Optimització codi perl

Albert Vilella avilella at gmail.com
Sat Jan 1 08:26:03 CST 2005


Hola a tots i bon any,

volia preguntar-vos si algú ha tingut mai la necessitat d'optimitzar
codi perl per estalviar cicles de CPU:

Tinc un codi de bioperl que simula un procés, però que és realment lent,
CPU-bounded, per a paràmetres grans.

Coneixeu bona documentació, apart dels clàssics, per optimitzar codi en
perl que és CPU-bounded?

Gràcies per endavant,

Atentament,

    Albert.More information about the Barcelona-pm mailing list