[bcn-pm] otro toquecito en el wiki

Esteve Fernandez esteve at sindominio.net
Tue Feb 15 01:52:51 PST 2005


On Tue, Feb 15, 2005 at 10:30:17AM +0100, Alex Muntada wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> * Carlos Escribano <ces en tablinum.org>:
>   [2005-02-15 02:11:52 +0100]
> 
> > Seria canviar el codi que guarda una pàgina a Kwiki, tot i
> > afegint aquest [babycart] filtre...
> > 
> > ¿Qué us sembla?
> 
> Em sembla una idea molt interessant i curiosa. No tinc cap
> inconvenient en què ho posem en marxa.
> 
> Però tornant al tema del captcha, tinc entès que els spammers
> utilitzen una associació de l'estil
> 
>   { md5sum(graficABCDEF) => 123456, ... }
> 
> per a saltar-se el control antispam. No seria possible generar
> el gràfic en temps d'execució del CGI (suposo que en mod_perl
> seria molt millor, és clar), tot afegint-hi una bona component
> d'entropia i un timeout relativament petit? En teoria, aleshores
> l'associació anterior hauria de ser molt més difícil de calcular
> perquè sempre hi hauria una part del gràfic que canviaria.

No hauria de presentar cap problema, fent servir Imagemagick podem fer
transformacions arbitràries al text que volguem.

Hauria de ser més difícil que el de Barrapunto:
http://vidaartificial.com/?q=node/61 (és fàcil automatitzar l'anàlisi)

Salutacions.


More information about the Barcelona-pm mailing list