[bcn-pm] llista de xerrades

Xavier Noria fxn at hashref.com
Mon Feb 7 14:43:11 PST 2005


On Feb 7, 2005, at 21:03, Esteve Fernandez wrote:

> On Mon, Feb 07, 2005 at 08:24:11PM +0100, Carlos Escribano wrote:
> Content-Description: signed data
>> El Lunes 07 Febrero 2005 19:49, Esteve Fernandez escribió:
>>
>>> Hmmm, no seria a l'Abril la meva? (Febrer => Alex, Març => tu)
>>
>> Les reunions són els últims dijous de cada mes, la següent sera el 
>> 24. El
>> festival es va montar per tal d'aprofitar l'estada d'en JJ, i per 
>> omplir la
>> jornada es va retrasar la xerrada del 27 de gener, que era la mia.
>
> Precisament per això. La de l'Àlex és la que toca aquest mes, la del
> Xavier toca el més vinent (març), la següent seria a l'abril.

Es que l'ordre no esta establert. Normalment a cada reunio decidim 
quina xerrada es fa a la seguent perque no ho fem via la llista, pero 
aquesta te la proposava perque deies que la introduccio a Ruby et seria 
facil de preparar, pero si no et va aquell mes no eh?

-- fxn


More information about the Barcelona-pm mailing list