[bcn-pm] Expresiones regulares.

Xavier Noria fxn at hashref.com
Mon Apr 11 09:30:56 PDT 2005


On Apr 11, 2005, at 17:45, TooManySecrets wrote:

> Como buen "algo" que no llega ni a neófito con Perl, me encuentro con 
> un
> problema que me gustaría poder solucionar con "éste nuestro lenguaje".
> Para ello, necesito realizar una búsqueda sobre un archivo, linea por
> linea, pero que en lugar de leer de izquierda a derecha, lo haga al
> revés; de derecha a izquierda.

La cadena es llegeix igualment d'esquerra a dreta, "$" nomes es una 
assercio que diu "i en aquest punt cal que s'acabi la cadena" (grosso 
modo).

Aixi, si la cadena d'input es

     "foo bar bar zoo"

l'expressio regular /oo/ fa matching amb el primer parell, el que 
pertany a "foo". En canvi, l'expressio regular /oo$/ primer troba 
aquell mateix parell, perque sempre anem d'esquerra a dreta, pero com 
que l'assercio no es compleix continua cap a la dreta, fins que troba 
l'ultim parell, el de "zoo", que si compleix el patro.

> Mirando con perldoc en el perlrequick, y el perlre,

La pagina perlre es bastant dura. A mes de perlrequick tens perlretut 
tambe com a introduccio.

> veo que (según me
> parece a mí), se trata de poner el símbolo "$" en la cadena (/$), osea,
> algo así como:
>
> ($pass, $login, $direc, $ape, $nom) = ($linea =~/*/$)

Que es el que vols fer exactament? Per que no envies alguna linia 
d'exemple i expliques que et cal capturar?

-- fxnMore information about the Barcelona-pm mailing list