[bcn-pm] error amb el perldoc

David Alcobero anguila at gmail.com
Thu Nov 25 16:23:44 CST 2004


Algú sap per què quan uso el perldoc em retorna el següent error?

:~$ perldoc -f print
Errno architecture (i386-linux-thread-multi-2.6.10-rc1-bk1) does not
match executable architecture (i386-linux-thread-multi-2.4.26-ti1211)
at /usr/lib/perl/5.8/Errno.pm line 11.
Compilation failed in require at /usr/share/perl/5.8/File/Temp.pm line 132.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl/5.8/File/Temp.pm line 132.
Compilation failed in require at /usr/share/perl/5.8/Pod/Perldoc.pm line 1473.

He pensat que potser com que abans tenia el 2.4.26 s'hauria
d'actualitzar i l'he borrat i tornar a posar per viam si així
la'gafava el 2.6, però res, no va.
Algú sap per què passa això i com arreglar-ho?

Merci :P

Salut,
David ^^
-- 
La puerta mejor cerrada es aquella que se puede dejar abierta.More information about the Barcelona-pm mailing list