[bcn-pm] A robot is spamming the wiki

Alex Muntada alexm at cpan.org
Sat Nov 20 08:06:26 CST 2004


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

* Christof Damian <christof at damian.net>:
  [2004-11-20 13:24:44 +0100]

> A robot is spamming the wiki.

Thanks a lot, and don't worry about English. We like to think
that we're multilingual, so you're always welcome. Now, in
Catalan... (BTW, how's your Catalan?)

Tal com en Christof anunciava, el nostre wiki ha sofert un atac
per part d'un spammer que ha afegit un munt de links a gairebé
cadascuna de les pàgines existents (només se n'han salvat dues).

He resolt el problema eliminant, a mà, tots els links afegits per
l'spammer a les pàgines afectades. Per tal d'evitar que això
torni a passar i fins que decidim si convé canviar alguna cosa
més, he fet que totes les pàgines modificades siguin protegides,
de forma que calgui fer login prèviament per a modificar-les.

Així doncs, he creat una llista d'accés amb usuaris i passwords
basant-me en la llista dels AUTHORS que es troba a la pàgina de
BarcelonaPerlMongers al nostre wiki. Els noms d'usuari són els
que apareixen allí (coincideixen amb el nom de les pàgines de
cadascú) i les contrasenyes són les adreces de correu amb les
que esteu subscrits a la llista.

La idea no és oferir un sistema d'autenticació segur sinó evitar
que els spammers tornin a fer-ne de les seves. Per tant, si algú
més vol tenir accés a les pàgines protegides del wiki, només cal
que estigui subscrit a la llista i que crei una pàgina personal
al wiki que l'identiqui. Aleshores jo l'afegiré manualment a la
llista d'accés.

Recordeu-ho! A partir d'ara, si creeu noves pàgines, feu login
prèviament i marqueu-les com a protegides.

use Perl;

- --
Alex Muntada <alexm at cpan.org>
http://alexm.org/

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.3 (GNU/Linux)

iD8DBQFBn09ZLdxCGS3zaBERAm5kAKCUdxPC6xNjWRylfDn0bTdofM+BrQCeKVPb
SCB+2gINMI/xWnlCSUljJp0=
=f+wB
-----END PGP SIGNATURE-----


More information about the Barcelona-pm mailing list