[bcn-pm] Un problema de variables d'entorn

Ktala ktalanet at yahoo.es
Thu Nov 18 04:23:04 CST 2004


Hola :

Si no he interpretat malament tu estas buscant com saber el directori 
actual, llavors el que necessites és la funció getcwd() continguda al 
mòdul Cwd (use Cwd;)

Salutacions


	Miquel (a.k.a. Ktalà)

P.S. Sino sempre pots acudir a $ENV.


En/na ALBERT VILELLA BERTRAN ha escrit:

> Hola,
> 
> tinc un petit dubte sobre variables d'entorn que no he pogut solucionar
> de manera lògica. A veure si a algú se li acut una solució:
> 
> Tinc una opció d'un script que correspon al directori on es troba un
> programa que he d'executar dins l'script. Voldria interpretar aquest
> path de directori, que pot contenir variables d'entorn, al path
> corresponent en l'ordinador i compte d'usuari on s'executi l'script.
> 
> Per exemple:
> 
> $conf = "$HOME/dir/subdir/$ARCH/subsubdir"
> 
> En un cas concret, interpretant aquest path en una shell, em donaria,
> per exemple:
> 
> "/home/pepet/subdir/linux/subsubdir"
> 
> Com puc convertir-ho en l'script de perl?
> 
> He mirat amb "use Env", però hi ha alguna peça que em falta,
> 
> Gràcies,
> 
>     Albert.
> 
> 
> -------------------------------------------------
> This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> llista dels Barcelona-pm
> Barcelona-pm en mail.pm.org
> http://mail.pm.org/mailman/listinfo/barcelona-pm
> BCN Perl Mongers: http://barcelona.pm.org
> 
More information about the Barcelona-pm mailing list