[bcn-pm] Proxima Reunion

Xavier Noria fxn at hashref.com
Mon Jun 7 10:29:47 CDT 2004


On Jun 7, 2004, at 17:22, Francesc Guasch wrote:

> Xavier Noria escribió:
>> On Jun 7, 2004, at 15:05, Joel Pinckheard wrote:
>>> Si nadie más tiene algún tema, hablaré sobre como hacer programes
>>> multi linguales en perl (1. encontrar algun para traducir el texto)
>> Si que se propuso algo, pero esa misma estara bien por mi.
>
> si no recordo malament, el Toni Hermoso ( que fa temps
> que no ve els dijous ) va proposar un tema abans de la
> darrera reunió.

Arran d'aixo, que en sabeu res de l'Angel? Estas encara per aqui?

-- fxn
More information about the Barcelona-pm mailing list