[bcn-pm] perl meetup i magic-cauldron

Francesc Guasch frankie at etsetb.upc.edu
Fri Dec 31 05:08:12 CST 2004


Amb el perl meetup es gestionen les trobades. Us
podeu apuntar anant a:

  http://perl.meetup.com/8/

En quant al link que us vaig prometre ahir. Tot el
que vaig parlar ho vaig treure de:

  http://www.catb.org/~esr/writings/magic-cauldron/


More information about the Barcelona-pm mailing list