[bcn-pm] SpamAssassin

Frederic Udina udina at upf.es
Tue Mar 11 10:24:01 CST 2003


Hola perl-people,

fa uns dies vaig preguntar sobre el meu problema amb SpamAssassin. Gracies
a les vostres respostes vaig veure que el problema era del meu perl, no de
SpamAssassin.

Despres de reinstalar perl, ara tot funciona perfectament.

Gràcies,


 Frederic Udina
 ____________________________________________________________________
 <udina at upf.es> Dept. D'Economia i Empresa  Universitat Pompeu Fabra
         Ramon Trias Fargas, 25-27   08005 Barcelona SPAIN
 tel. 34- 935421756/1763 fax: 34- 935421746   http://libiya.upf.es/
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 There are many here among us who feel that life is but a joke B.Dy.
More information about the Barcelona-pm mailing list