[bcn.pm] Noticis del Grup Barcelona Perl Mongers

Zeno zeno at timallen.org
Tue Jul 9 03:26:53 CDT 2002


posted by: Zeno <zeno at timallen.org> on Majordomo v.1.94.5
Hola tothom!
1) Hem solicitat que ens canvien el software de la llista d'email a altre
que és més segur.  Ja no tendrem el problema del "spam".  El canvi passará
abans.

2) Des de que Angel Faus ens ha possat el seu convertidor de nombres a
paluaras catalans, no tenim molta acció al grup.  Sisplau, si tens algun
programa que et dé orgull, em envia per penjar al web.

Gràcies.
--
tim
-
Barcelona Perlmongers - http://barcelona.pm.org (list: barcelona-pm at pm.org)
subscribe? send "subscribe barcelona-pm" -> majordomo at pm.org
unsubscribe? send "unsubscribe barcelona-pm" -> majordomo at pm.org

More information about the Barcelona-pm mailing list